Mapa 7.ZŠ Hodžova

Google map: Hodžova 1487/37, 911 01 Trenčín