Súčasnosť

TJ Štadion Trenčin

 

V súčasnosti Basketbalový klub TJ Štadión Trenčín zastrešuje 2 chlapčenské družstvá, ktoré hrávajú oblastné, slovenské aj turnaje vo svojich vekových kategóriách. Po 6 rokoch sa podarilo stabilizovať družstvo kadetov a mužov, ktorí sa svojimi výsledkami z roka na rok zlepšujú a nasledujúcu sezónu 2016/2017 si zahrajú slovenskú ligu.

Tréningový proces prebieha v telocvičniach na základných školách v Trenčíne a v Mestskej športovej hale na Sihoti.

Zápasy sa odohravajú v Mestkej Športovej hale na Sihoti.

 

 Poslanie a ciele:

  • Cieľom občianskeho združenia Telovýchovná jednota Štadión Trenčín je organizovať masový, výkonnostný a vrcholový basketbal so všetkými formami tréningového a regeneračného procesu v spolupráci s orgámni štátnej správy, samosprávy, podnikateľskými subjektami a neziskovými organizáciami.
  • Rozvíjať fyzické, duševné a charakterové vlastnosti detí a mládeže prostredníctvom basketbalu a to najmä pravidelnými tréningovými jednotkami, súťažnými stretnutiami a spoločenskými aktivitami.
  • Organizovať a koordinovať basketbalové súťaže detí a mládeže.
  • Pôsobiť aktívne vo zvyšovaní povedomia verejnosti o pozitívnom vplyve športu a špecificky basketbalu na celkový rozvoj detí a mládeže.
  • Vytvoriť a udržiavať podmienky pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) s cieľom zabezpečiť ich pravidelnú účasť na tréningovo-výchovnom procese, súťažných stretnutiach, turnajoch a spoločenských akciách.
  • Spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, organizáciami a občianskymi združeniami v oblasti telesnej kultúry a ďalšími subjektami pri plnení úloh vyplývajúcich z jeho postavenia a cieľov.
  • Aktívne podporovať a rozvíjať športovú činnosť v rámci ostatných regiónov Slovenska a zahraničia.
  • Podporovať a realizovať aktivity smerujúce k neustálemu zvyšovaniu odbornosti trénerov
  • rozvíjaniu trénerskej metodiky

Prihlásenie