Kontakt

Sídlo basketbalového klubu

Názov: TJ Štadión Trenčín
Adresa: ZŠ Ul.L.Novomeského 11, 911 08 Trenčín
E-mail: trencinbasket@gmail.com
IČO: 34 075 054
Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 41713445/0900

PR manažér / marketing: trencinbasket@gmail.com