Kontakt

Sídlo basketbalového klubu

Názov: Telovýchovná Jednota Štadión Trenčín

Adresa: ZŠ Ul.L.Novomeského 11, 911 08 Trenčín

E-mail: trencinbasket@gmail.com

Web: www.trencinbasket.sk

Facebook: www.facebook.com/trencinbasket

Instagram: www.instagram.com/3x3_coach_vavro

IČO: 34 075 054

Právna forma: Občianske združenie

Registrácia OZ a číslo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky VVS/1-900/90-3257-2

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK89 0900 0000 0000 41713445

PR manažér / marketing: trencinbasket@gmail.com

Ihrisko

GDPR

2_Informačná povinnosť_čl. 13_generálna

3_Informačná povinnosť_čl. 13_dobrovoľníci

4_Informačná povinnosť_čl. 13_zákazníci, členovia klubu a ich zákonní zástupcovia

5_Informačná povinnosť_čl. 13_podujatia

6_Informačná povinnosť_čl. 13_Kamery