2% z daní

2 percenta z dani

2% z daní pre basketbal v Trenčíne

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o podporu mládežníckeho basketbalu v Trenčíne. Každý občan - fyzická osoba (FO), alebo firma - právnická osoba (PO) má možnosť venovať 2% z odvedených daní za rok 2016 v prospech TJ Štadión Trenčín.

Nič Vás to nestojí a nám veľmi pomôžete

Basketbalový klub TJ Štadión Trenčín v poslednom období zažíva postupný rozvoj, sledujeme stále sa zvyšujúci záujem detí a mladých ľudí o tento šport. Dlhé roky sa snažíme pracovať s mládežou na základných a stredných školách, organizujeme rôzne basketbalové turnaje, či iné akcie pre deti, do ktorých zapájame rodičov aj profesionálnych hráčov z najvyššej súťaže ako športové vzory pre deti. Radi by sme tieto aktivity v plnej miere rozvíjali aj v tomto kalendárnom roku, a preto pevne veríme, že venujete svoje 2% práve nám. Verte, že nám to veľmi pomôže.

Postup je veľmi jednoduchý:

1. Vypíšte jednotlivé tlačivá /na konci textu/
2. Prineste vyplnené a potvrdené tlačivá na daňový úrad v mieste svojho bydliska.
3. V prípade, že nie ste z Trenčína, stačí ak odovzdáte vyplnené a potvrdené príslušné tlačivá na daňový úrad v mieste svojho bydliska.

Ste zamestnanec?

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane"
3. Z neho si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať.
4. Do „Vyhlásenia", v ktorom sú už uvedené naše údaje vpíšte Vami poukázanú sumu.
5. Obe tieto tlačivá doručte najneskôr do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6. Ak si daňové priznanie robíte sami, poukázanie 2% z dane vyplníte priamo v tlačive (oddiel VIII)

Každý kto odpracoval aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môže darovať 3% z dane. V takom prípade je potrebné priložiť v Vyhláseniu aj potvrdenie o takejto činnosti.

Ste živnostník (SZČO)?

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na tomto letáku v sekcii „Naša identifikácia".

Ste firma (spoločnosť, podnik)?

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať.
2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete v tomto letáku v sekcii „Dôležité údaje".

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať časť zo zaplatenej dane:
• 31. marec 2017 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania!
• 30. apríl 2017 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Dôležité údaje:

Obchodné meno: Telovýchovná jednota Štadión Trenčín

Sídlo: L.Novomeského 11, 911 08 Trenčín

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 34075054

Stiahnite si tlačivá:

Vyhlásenie o zaplatení 2percent z dani

Poukázanie o zaplatení 2percent z dani.doc

Vyhlásenie o zaplatení 2percent z dani.pdf

Poukázanie o zaplatení 2percent z dani.pdf

Prepošlite prosím tento link Vaším známym, kamarátom, zamestnancom a zamestnávateľom, každé € nám veľmi pomôže!

Presný návod poukázania 2% z dane nájdete aj tu: http://www.dvepercenta.sk/navod.php

ĎAKUJEME

TJ Štadión Trenčín

Prihlásenie