Fotky

Osoby na fotkách

Osoby zobrazené na fotkách ústne súhlasili s uverejnením ich osoby na použitých fotkách. Každé odvolanie súhlasu so zverejnením fotky zašle konkrétna osoba "žiadosť o odstránenie fotky" na email trencinbasket@gmail.com a fotka bude do 7 dní odstránená podľa žiadosti.