Marketing

Získaj družstvo pod svoje krídla
Aj v sezóne 2017/2018 ponúkame možnosť pre partnerov zobrať si pod záštitu družstvo TJ Štadión Trenčín. Prežívajte víťazstvá, ale aj prehry, veľké úspechy aj sklamania svojho adaptovaného družstva.

Po adoptovaní môže získať partner tieto marketingové výhody:

1. Odprezentovanie partnera na sezónu 2017/2018 v súťaži SBA  na Slovensku

2. Predstavenie partnera v médiach (promo značka partnera)

3. Oslovenie aktívnych mladých ľudí

4. Oslovenie pasívnych pozorovateľov na podujatiach a zápasoch (diváci)

5. Prezentácia dobrého mena partnera (imidž partnera)

 

Možnosti spolupráce pre HLAVNÝCH PARTNEROV:

1. Meno a logo v názve partnera vybraného družstva

2. Meno a logo na hracích dresoch vybraného družstva

3. Meno a logo partnera na krycích dresoch partnera

4. Reklamný banner v halách (telocvičniach), kde sa budú hrávať domáce zápasy (v športovej hale)

5. Reklama na www.trencinbasket.sk s preklikom na web partnera /firmy

6. Propagácia v bulletinoch, plagátoch a ostatných médiach

7. Možnosť účasti na turnajoch, finálových majstrovstvách, podujatiach organizovaných klubom.

 

Možnosti spolupráce pre REKLAMNÝCH PARTNEROV:

Od výšky finančnej podpory družstva alebo podujatia získa partner:

1. Reklamný banner v hale (telocvičiach) počas domácich ligových zápasov

2. Reklamný webbanner na www.trencinbasket.sk s preklikom na web reklamného partnera

3. Možnosť byť v názve podujatia /Mcdonalds Vianočný basketbalový turnaj.../

 

OSLOVTE NÁS, RADI SA S VAMI STRETNEME.

trencinbasket@gmail.com