3x3 Priateľský turnaj (otvorenie ihriska)

3x3 Otvorenie ihriska 5.6.2021

Rozpis zápasov na 3x3 priateľskom turnaji (otvorenie ihriska)

12:00 deti U16 Lajčiak - Majitelia hry
12:15 deti U11 Trnka - U10 Duchovný
12:30 deti TN Girls - TN Mrázik
12:50 muži Čistiaci Prostriedok - SVK U23 "A"
13:15 muži Energy Team - SVK U23 "B"
13:40 muži SVK U23 "A"- NepřepepřeteNámVepře
14:00 Strelecká súťaž THE STREETS - šestky
14:15 deti Majitelia hry -  U16 Lajčiak
14:30 deti U10 Duchovný - U11 Trnka
14:45 muži Čistiaci Prostriedok - SVK U23 "B"
15:05 muži Energy Team - SVK U23 "A"
15:25 muži NepřepepřeteNámVepře - SVK U23 "B"
15:45 deti TN Mrázik -  TN Girls
16:00 Oficiálne otvorenie 3x3 ihriska (Rybníček, Vavro, Šedivý)
16:05 deti U16 Lajčiak - TN Mrázik
16:20 muži Čistiaci Prostriedok -  Energy Team
16:40 muži SVK U23 "A" - SVK U23 "B"
17:00 muži Energy Team -  NepřepepřeteNámVepře
17:15 deti U11 Trnka -  TN Girls
17:30 Smečiarska exhibícia THE STREETS
17:40 muži NepřepepřeteNámVepře -  Čistiaci Prostriedok
18:00 deti U16 Lajčiak - Majitelia hry
18:15 Ukončenie akcie